Image

Günümüzde, ülkeler arasındaki rekabet bilgi gücü ile sürdürülmekte, toplumların geleceği ise verilen eğitimin başarısı ile değerlendirilmektedir. Bu anlamda genç nüfus oranı ile gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye’de üniversiteler bilim üreten merkezler olma özelliği yanında toplumun yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama sorumluluğu da taşımaktadır.

Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için, yüksek verimi gerçekleştirecek bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek öncelik taşımaktadır. Mesleki açıdan iyi yetişmiş insan gücü, oluşabilecek olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretmelerine de önemli katkılar sağlayacaktır.

2018 yılında Sakarya Üniversitesinden bölünerek kurulan üniversitemiz, geniş ilgi alanında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmanın yanında öğrencilerimizi; “Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz” sloganı ile değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilen, mesleki açıdan yetkin, eleştirel ve analitik düşünebilen, iletişim becerileri yüksek, uygulama becerilerine sahip nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için sektör ile birlikte çalışmaktadır.